top of page
  • Video

SJELACH LECHA 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK*’s Avonds niet geloven in G.ds mogelijkheden; maar de volgende dag plotseling wel.

Hoe dat te verklaren?

In het boek Tanya wordt deze vraag gesteld én: ‘meesterlijk’ beantwoord.

Voor ‘twijfelaars’ heel leerzaam.

(Volgende week op verzoek meer over het ‘G.dsbeeld’ van het Jodendom.)


*Waarom bezocht verspieder Kaleev - in de spelonk Machpeela - de graven van Avraham, Jitschak,

Ja’akov - de Aartsvaders? Van Sara, Rivka en Lea - de Aartsmoeders?

Rabbijn Vorst legt een link met het bezoeken van het graf van Rabbi Sjim’on bar Jochaj in Meron en

de recente tragische gebeurtenissen daar op Lag Ba’omer.

‘Waar en wanneer prefereert u te sterven?’ wordt u aansluitend door rabbijn Vorst gevraagd. U

hoort twee ‘mogelijke’ antwoorden.


*Stel u bent op safari in de woestijn. Al uw elektronische apparaten werken niet meer.

U bent de tel kwijtgeraakt en weet niet wanneer is het Sjabbat gaat zijn. Wat nu?

De Talmoed geeft antwoord. Maar een jongentje, later een beroemde Rebbe geworden, begrijpt de

vraag niet.

Want als het ‘boven’ Sjabbat is, is het hier ook Sjabbat. Dat voel ik gewoon…’


*Ariesa – betekent deeg. Maar ariesa betekent ook wieg. Nu wordt rabbijn Vorst intiem. Wow!


*Enigszins aansluitend wordt over de mitswa van het talliet - het grote gebedskleed en het kleine,

onder het overhemd gedragen talliet katan - gesproken.


*Het is deze Sjabbat 25 Siewan, de laatste Sjabbat van deze bijzondere Sinaj-maand. De komende

maand Tammoez wordt in een speciaal gebed in sjoel a.h.w. ingezegend.

Dus wordt u daarom toegewenst een zegenvolle


!!! S J A B B A T S J A L O M en een C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H !!!

graag weer tot volgende week op de u nu bekende email-adressen!

Comments


bottom of page