top of page
  • Video

SJELACH LECHA 5773

Wat ging er in het hoofd van de Tien Verspieders om en waar gingen zij in de fout?

Rabbi Sjneoer Zalman van Liadi oftewel de Alter Rebbe, de schrijver van het boek Tanya, geeft een diepgaande verklaring die ook voor onze tijd belangrijk is. Heel leerzaam.

Hoe het verschil te verklaren tussen de reactie van de mannen wat betreft hun G.dsvertrouwen en de reactie van de vrouwen? Rabbijn Vorst geeft eerst een serieus antwoord; wat hij daaraan toevoegt, moet u maar zelf beluisteren.

Vorige week werd over nèfesj / nesjama / ziel gesproken. Deze week gaat rabbijn Vorst daar verder op in. Serieus nu.Comments


bottom of page