top of page
  • Video

SJELACH 5780

TE’TSAWÈ 5780

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

*In de sidra-Tora-tekst van deze week wordt uitgebreid beschreven welke kledingstukken een gewone koheen-priester en welke een Koheen Gadol-Hogepriester tijdens de dienst in de Tabernakel, het Heiligdom in de woestijn, en later in de Tempel moesten dragen.

Tevens wordt het programma straks bij de inwijding van de Tabernakel uitvoerig in de sidra van deze week beschreven.

*De extra nadruk van het laainen deze week ligt bij de tekst in de tweede Tora-rol deze Sjabbat: ‘Gedenk wat Amaleek je heeft aangedaan!’

Een vraag: Is hierbij de uitdrukking ‘de rest is historie’ van toepassing?

Absoluut niet. Amaleek bestaat nog steeds; maar dan in spirituele zin. Blijf dus luisteren.

*Komende maandag is het Ta’aniet-Vastendag van Esther. ’s Avonds begint Poeriem met de volgende mitswot-voorschriften:

- Kom luisteren naar het voorlezen van de Megilla-het boek Esther. Klop Haman knock out. En herhaal dat de volgende dag.

- Breng - dinsdag overdag - eet/drinkgeschenken – Sjelach Mones – naar vrienden/vriendinnen.

- Geef geldgiften aan minstens twee arme mensen/gezinnen. Digitaal overmaken mag ook; bijv. naar een daarvoor afgesproken centraal adres.

- Vier de redding van Poeriem met een smakelijke, gezonde maaltijd. ’s Middags. Zelfverzorgd thuis of met anderen samen, verzorgd b.v. door uw Joodse Gemeente/Sjoelgemeenschap. Liefst met een glaasje wijn erbij. (Houd wel rekening met Rabbi Bob!)

*Rabbijn Vorst verteld spannend en boeiend hoe een arme Joodse man - na een bezoek aan de legendarische Maggied van Koznitsch - Poeriem vierde. In allerlei winkels - niet betalende! - steeds weer verklarende ‘Ach, het is toch Poeriem vandaag!’

*Tenslotte: een Vorstelijk PoeriemGrapje om te Lachen van vorig jaar wordt herhaald:

Voor ons was de geschiedenis goed afgelopen.

Maar niet voor Haman. Opgehangen.

Nou zat het zo dat Haman voor de volgende dag een afspraak had. Toen de desbetreffende bezoeker bij Zeerèsj, Hamans vrouw, kwam - zij wist nog niet wat er met haar man was gebeurd - en informeerde of zij misschien wist waar haar man was, antwoordde zij:

‘Ik heb geen idee waar hij uithangt.’

‘I don’t know where he is hanging out.’

‘Im ba’alie Haman keen o lo jawo? Zè TALOEJ!’

Ook voor die bezoeker, die op een goed gesprek met Haman had gehoopt, was dit een strop…

! ! ! S J A B B A T S J A L O M en P O E R I E M S A M E E A C H ! ! !Comments


bottom of page