top of page
  • Video

SJELACH 5778

*Joodse platvoeten door de 40-jarige tocht door de woestijn?

Deze vraag wordt niet door rabbijn Vorst gesteld en dus ook niet beantwoord.

Wel de vraag wat wij uit de geschiedenis van de 2+10=12 verspieders naar het toekomstige Erets Jisrael kunnen en moeten leren.

*De mens beschikt over een vrije wil. Op de consequenties daarvan wordt – als vervolg op wat daarover vorige week is gezegd – verder ingegaan.

*Waarom gaat Kaleev in z’n eentje naar Chevron? De reden: om te dawwenen; om in de spelonk Machpela gebeden uit te spreken bij de graven van zijn/onze Aartsvaders en Aartsmoeders.

Begrijpelijk?

Nadat u de ongelooflijke geschiedenis van Reb Tswi Greenwald z.l. - een kennis van rabbijn Vorst – en Ja’akov, overlevende van WO II, hebt gehoord, zult u het initiatief van Kaleev nog beter begrijpen.

Komende Sjabbat is het de laatste Sjabbat van de maand Siewan. Precies 3330 jaar geleden ontvingen wij in deze maand bij de berg Sinai de Tora. Laat u daarom ook op deze Sjabbat extra Joods inspireren!Commentaires


bottom of page