top of page
  • Video

SJELACH 5777

SJELACH LECHA 5777

De PORSCHE-PARSCHE-PARASJA van DE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

Wij zijn nog steeds in DE WOESTIJN VAN HET AARDSE LEVEN. Met zijn vele ups en downs. Ook deze keer weer aangeduid in de sidra van komende Sjabbat.

Vorige week al stond rabbijn Vorst stil bij deze aanduiding. En velen willen in vervolg daarop weten hoe hij en zijn vrouw hun tragische verlies geprobeerd hebben te verwerken. Zij willen weten hoe het mogelijk is toch en desondanks in G.d te blijven geloven.

U hoort weer voorgelezen teksten uit het boekje ‘Overpeinzingen’.

Inderdaad, het zijn ernstige overpeinzingen. Maar tegelijkertijd worden het opbeurende, moedgevende overpeinzingen. Tot het zelfs ‘Over Pijn Zingen’ wordt!

Maar toch… toch… oh G.d, spaar ons! Zegen ons, maar dan alleen met Uw zichtbare goedheid!

Dat wenst rabbijn Vorst u deze week opnieuw: een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het aardse leven!

! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Rij ook volgende keer weer mee in de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK!Comments


bottom of page