top of page
  • Video

SJELACH 5774

2+10=12 verspieders. 40 jaar verblijf - ad tom kol hador - in de dorre zandwoestijn. Het is geen vrolijke sidra deze week. Maar gelukkig aan het eind van de sidra een prachtige mitswa: het talliet. Met aan de vier hoeken de tsie'tsiet. U ziet hoe u een talliet aan kunt doen. En u hoort het een en ander over deze mitswa. En dan vraagt rabbijn Vorst: 'Mag een vrouw een talliet dragen?' Hij geeft een persoonlijk antwoord. Oprecht en doordacht.


Iedere dinsdag opnieuw wordt mizmor 82 als Psalm van de Dag uitgesproken. Blz. 75 in de vertaalde Dasberg-sidoer. Hasjem is op G.ddelijke wijze aanwezig wanneer er recht wordt gesproken, verklaart de psalmdichter Asaf. G.d roept de rechters op geen misbruik van hun rechterlijke macht te maken. Omdat dat niet altijd gebeurt, vroeg Asaf en vragen wij aan het eind van deze psalm: 'Spreekt U dan alstublieft recht over de aarde; alle volken immers behoren U toe.'


U hoort hoe door een G.dsWonder het leven van Reb Jisro'el, een chassied van de beroemde Rabbi Me'ier van Primisj'ljan, werd gered. Heel bijzonder!Comments


bottom of page