top of page
  • Video

PINECHAS 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*Zondagavond: Gewogen, gewogen, de Ligt bevonden…

Nederland in Budapest uitgeschakeld.


*Regenboogvlaggen! ‘In wat voor een wereld leven wij?!’ verzucht rabbijn Vorst bewogen.

Aansluitend: dit alles doet denken aan wat de Tora ons afgelopen Sjabbat en aanstaande Sjabbat in de parasja vertelt. Onvoorstelbaar waartoe de ‘moderne’ mens in staat is!


*De berg Newo-Nebo op. Maar het land Jisraeel zelf mag Mosje niet binnengaan. Hij zal daarbuiten moeten sterven.

Mosje smeekt G.d een passende opvolger voor hem aan te wijzen. Het wordt Jozua-Jeho’sjoea, met de naams-betekenis ‘G.d zal helpen’.


*Aansluitend citeert rabbijn Vorst een bekende begintekst uit Pirkee Awot-Spreuken der Vaderen.

Het is tevens de eerste van de twaalf zinnen - door de Rebbe uitgekozen – om aan jonge kinderen te leren.

U maakt in de loop van de komende weken kennis met dit twaalftal citaten.


*In de voormalige Sovjet Unie werd rabbijn Teitz een auto ingesleurd. Een door de Rebbe meegegeven exemplaar van het boek Tanya maakte alles en nog meer duidelijk.

Een waargebeurde ‘WOW!!!-geschiedenis’.


*Vrouwen staan hoger, zijn spiritueel verhevener dan mannen. Dat blijkt o.a. uit het optreden - in de sidra van deze Sjabbat - van de vijf bijzondere, wijze dochters van Tselofgad.

(Rabbijn Vorst verzoekt de heren desondanks toch te blijven luisteren!)


*Juist gedurende de droevige dagen van de Drie Weken lezen wij in de sidra van deze week (!) over de sfeervolle Sjabbat en vreugdevolle JomTov-fééstdagen. Een troostende opsteker!


Aansluitend wordt u alle goeds gewenst en een sfeervolle

! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

En dan weer graag tot ziens volgende week!

Comments


bottom of page