top of page
  • Video

MIKEETS 5780

*Een bijzondere Sjabbat deze week: Sjabbat, Rosj Chodesj = Nieuwemaandsdag naar de komende maand Teeweet en #Chanoeka. Uit drie sif’ree Tora-rollen wordt gelezen!

*De broers staan voor de onderkoning. Niet wetend dat deze hun broer Joseef is. Zij worden van spionage beschuldigd.

In het boek TORAH FOR YOUR TABLE - uitgegeven door THE SHAAR PRESS en samengesteld door de vermaarde Rebbetzin Esther Jungreis - wordt prachtig op de reactie van de broers ingegaan: ‘Awal a’sjeemiem anagnoe!’ Blijf dus luisteren.

*Chanoeka. Acht dagen. Iedere dag een lichtje meer. Opstijgend; van 1 naar 8.

Of is het juist iedere dag een lichtje minder? Afdalend; van 8 naar 1?

Rabbijn Vorst staat stil bij het verschijnsel van pluriformiteit binnen het Tora-Jodendom. Daardoor, merkt hij met overtuiging op, heeft het Joode volk alle ellendige overheersingen weten te overleven.

Te weten: Egyptische slavernij. Babylonische ballingschap. Perzische overheersing. Syrisch-Hellinistische onderdrukking. Mondiaal Romeinse diaspora.

Het wordt u uitgelegd en u zingt daarover in het prachtige, meeslepende Chanoeka-lied Maoz Tsoer.Comments


bottom of page