top of page
  • Video

KIE TETSEE 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


https:vimeo.com/588101535


www.chabad.com/rabbijnvorst


*’We zijn er bijna, maar nog niet helemaal,’ merkt rabbijn Vorst op.


Wat hij daarmee bedoelt, wordt u uitgelegd.


*Op de bijzondere begraafplaats van Tsefat vonden eveneens bijzondere gebeurtenissen plaats.


Er werden eveneens bijzondere personen begraven. Indrukwekkend, wat u wordt verteld.


*’Vergeet niet wat Amaleek jou heeft aangedaan,’ waarschuwt de Tora ons aan het eind van de sidra van deze week.


Met Amaleek wordt o.a. een geestelijk afkoelingsproces bedoeld. Doe daar tactvol wat tegen wanneer u dat proces bij uzelf of bij iemand anders constateert.


*Hasjeem schiep man en vrouw. En gaf aan hoe wel en hoe niet met elkaar om te gaan. De sidra van deze week bespreekt een aantal gewenste en ongewenste situaties.


Rabbijn Vorst staat stil bij de Samee’ach tesamach-beracha-zegening


die bij de choepa-huwelijksinzegening over bruid en bruidegom wordt uitgesproken.


En tevens gedurende de blije huwelijksweek daarna.


Wat eigenlijk precies betekent het woordje mikèdèm in bovengenoemde beracha?


U hoort een vanzelfsprekend en toch verrassend antwoord.


*De maand Elloel. U vraagt zich af: ‘Wat ook weer voor goede besluiten had ik vorig jaar met het oog op het komende jaar genomen? En wat is van die goede voornemens terechtgekomen?!’


We krijgen een herkansing! Benut deze!


Elloel, een maand van positief gerichte introspectie – met Chaj Elloel = de geboortedag van zowel de Ba’al Sjem Tov en als van later de Alter Rebbe - leidend tot verstandig haalbare besluiten voor komend jaar 5782.


Dat wordt u gewenst een S J A N A T O W A O E M E W O R A C H !!!


En natuurlijk ook een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !Comments


bottom of page