top of page
  • Video

KIE TETSEE 5778

de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

*Wij worden als de bruid van Hasjeem beschouwd. Het is een gedachte die in de maand Elloel - op weg naar Rosj Hasjana en Jom Kipoer - extra benadrukt wordt.

Man-vrouw verhoudingen worden ‘overeenkomstig’ in de sidra van deze Sjabbat uitvoerig besproken. Dat daarin het een en ander mis kan gaan; daar wijst de Tora ons op.

Helaas, de maatschappij waarin wij leven is daar een levend voorbeeld van. Arme, arme wereld! Paradise lost…

*Toch vrolijk blijven. Dat benadrukten twee Joodse geestelijke leiders, van wie 18 Elloel (29 augustus dit jaar) de geboortedag is. Namelijk de Ba’al Sjem Tov en Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, de eerste Chabad Rebbe.

Behorend tot de grootste Joods-geestelijke leiders benadrukten zij, behalve de genoemde levensblijheid – ondanks alles! – ook er naar te streven de mitswa van Ahawat Jisraeel te vervullen; het Tora-voorschrift de ander – soms ook ondanks alles – lief te hebben.

Rabbijn Vorst staat hier langer bij stil.

*En hij schetst de levenslessen die wij kunnen ontlenen aan de achtereenvolgende namen van de sidrot van deze weken. Inspirerend!

*Bovenal inspirerend: het gebed van een vijfjarig meisje, Elisjèwa, voor haar zo zieke oom Simcha Natan. Ontroerend!

*Tenslotte, lees wat het PoeriemVrouwtje (niet) alléén aan kinderen te vertellen heeft. Internet www.PoeriemVrouwtje.nl en daarna Tora World Holland, ELLOEL

*Tenslotte tot slot: laat de sjofar-tonen spreken!

Dat alles moge vervullen de wensen voor een

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H en een G O E D E N Z O E T N I E U W J A A R
Comments


bottom of page