top of page
  • Video

KIE TETSEE 5772

'Zorg dat je dak een omheining heeft.' Wat betekent dit Tora-voorschrift van deze week in spirituele zin? Het antwoord op deze vraag wordt verbonden met de gedachte dat de wereld door middel van 'G.dswoorden' is geschapen. Waarover de Ba'al Sjem Tov en

de eerste Chabad Rebbe Rabbi Sjneor Zalman - beiden op 18 (Chaj) Elloel geboren - uitvoerig hebben gesproken en geschreven. Aansluitend vertelt rabbijn Vorst een illustratief voorval, onlangs in Israel.

Hij legt een link naar de beroemde vergelijking 'Mèleg Basadè - de Koning in het Veld' - van Rabbi Sjne'or Zalman van Liadi, de grondlegger van het Chabad Chassidoet.


Tenslotte, niet alleen het geluid van de sjofar kan ons inspireren, maar ook de vorm. Luistert en kijkt u maar. Het gevolg er van moge zijn een nog meer diep, intens ervaren van een SJABBAT SJALOM!Kommentare


bottom of page