top of page
  • Video

KIE TAVO 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

Bikoeriem, de eerste vruchten, brengend naar het Beeth Hamikdasj in de tijd van de Tempel. G.d daarvoor dankend. Daarover o.a. spreekt de Sidra van deze Sjabbat.

Maar ook voor de dagelijkse ‘eerstelingen’ danken wij G.d. Bij en na het weer wakker worden ’s morgens elke dag. U hoort enkele voorbeelden, waarvan een met een verkrampt kijkende rabbijn Vorst.

‘Goed Jomtov!’

Hè, deze Sjabbat ‘Goed Jomtov’ gewenst?

Inderdaad. Sommigen hebben deze gewoonte. Omdat het deze Sjabbat de geboortedatum van de Ba’al Sjem Tov is. En tevens van de eerste CHaBaD-Lubavitcher Rebbe, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, ook bekend als de ‘Alter Rebbe’, en de ‘Ba’al HaTanya’.

Hasj’gacha Peratith-G.ddelijke Voorzienigheid. Nog onlangs in Barcelona. En een blaadje dat van een boom neerdwarrelt. Begrijpelijk? Soms wel, soms niet. Soms gedeeltelijk. Blijf luisteren.

CHaBaD staat voor Chochma – Biena – Da’at. U wordt kort uitgelegd wat deze begrippen inhouden.

Waarom stond Rabbi Yoseph Yitzchak Schneersohn, de zesde Lubavitcher Rebbe - ondanks dat hij lichamelijk zo zwaar gehandicapt was - plotseling op bij het zingen van een bepaalde Chassidische melodie?

Rabbijn Vorst beantwoordt deze vraag. En geeft u de mogelijkheid deze melodie te beluisteren:

NIGUN 3 TENUOS http://www.chabad.org/861887

Chaj – 18 – Elloel is de eerste dag van de 12 resterende dagen vóór Rosj Hasjana. Elke dag staat ter overdenking en herstel voor een van de 12 maanden van het aflopende jaar. Rabbijn Vorst wenst u – en zichzelf – succes met dit herstelprogramma. En wenst u tevens:

S J A B B A T S J A L O M - G O E D J O M T O V - S J A N A T O W A O E M E T O E K A

graag tot volgende week: www.chabad.nl/rabbijnvorstComments


bottom of page