top of page
  • Video

KIE TAVO 5780

#Elloel . Anie ledodie wedodie lie. Veel choppes-bruiloften deze maand.

Ook de vrouw van rabbijn Vorst is in Elloel getrouwd.

Dus wordt haar wens door haar man ingewilligd en haar favoriete tekst voorgelezen.

* De Elloel-parabel van 'De Koning in het Veld' wordt daarop volgend boeiend toegelicht.

Heel inspirerend dezer dagen!

* Heb je zoveel werk verricht! Je boomgaard met veel inspanning onderhouden!

Maar je eerste en mooiste vruchten mag je niet zelf smakelijk genietend eten. Bikoeriem!

U hoort prachtige én overtuigende uitleggingen. Dat is G.d dienen!

* Chaj - 18 - Elloel. Het is geboortedatum van zowel de Ba'al Sjem Tov als van de eerste Chabad-Rebbe.

Zij leerden en legden overtuigend uit:

Hasj'gacha Peratit - Alles gebeurt met G.ddelijke Voorzienigheid.

Dus uit alles moet/kun je wat leren.

* Zoals rabbijn Vorst verklaart: 'Bij een dealer met wie ik wegloop

onderging mijn auto een kleine onderhoudsbeurt.'

Zegt hij: 'Heel toepasselijk een onderhoudsbeurt in Elloel-tijd.

Repareren; Zo nodig vervangen. Verwijderingsbijdrage...'

* Een schitterend voorbeeld van liefdadigheid wordt u verteld. Wat een gevoeligheid van die tsadiek!

* Met het blazen op de sjofar wordt u toegewenst:


S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H

K E T I E W A W A C H A T I E M A T O W A L E S J A N A T O W A O E M E T O E K A

E E N G O E DE I N S C H R I J V I N G I N H E T B O E K V A N H E T L E V E N

B L I J F G E Z O N DCommentaires


bottom of page