top of page
  • Video

KIE TAVO 5779

*Het woord ‘ameen’ komt heel veel keer in de sidra van deze Sjabbat voor: ‘We’amar kol ha’am – en het hele volk zei: ameen’.

(Met in de Nederlandse taal het daarvan afgeleide woord ‘be-amen’)

*21 jonge moeders stonden ’s morgens heel vroeg bij de Kotel en spraken om beurten de Ochtend-Berachot uit. Steeds weer gevolgd door het woord ‘ameen’.

U hoort het G.dsWonderlijke advies dat de Rebbe van Stolin gaf aan een dan nog kinderloze vrouw na 17 jaar huwelijk! Inderdaad G.dsWonderlijk en een opsteker om dit gebeuren juist in de maand Elloel te lezen (door rabbijn Vorst) en te horen (door u)!

*‘Hands up!’ ’Potee’ach et jadècha! Eenennegentig!

In Sfardische kringen is het gebruikelijk om bij het eind van de eerste beracha van het Birkat Hamazon - het G.d dankend Bensjen na de broodmaaltijd - de handen te heffen.

Klinkt mysterieus? Blijf dan luisteren.

*Het boek Jona wordt straks – d.w.z. in de middag van Jom Kippoer - in sjoel voorgelezen.

De indringende vraag: ‘Waarom vluchtte de profeet Jona weg? Waarom wilde hij de opdracht van G.d niet ten uitvoer brengen?’

Rabbijn Vorst begint deze week – op weg naar Jom Kippoer - meer inside-informatie te geven.

Met de gebruikelijke wensen met het oog op de aanstaande Sjabbat, de komende dagen van de inspirerende maand Elloel en de daarna komende Jamiem Nora’iem=Ontzagwekkende Dagen - straks in het nieuwe jaar - en het blazen van 2x4 Sjofartonen wordt deze PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK besloten.

graag tot volgende weekComments


bottom of page