top of page

KADIESJ - DE BAND DIE BLIJFTWanneer de zoon Kaddiesj zegt voor zijn overleden Vader of Moeder, is het alsof hij Vader/Moeder een groet toezendt.

Wanneer zoon of dochter een hoofdstuk uit de Misjna – dezelfde letters als nesjama-ziel! – ter nagedachtenis leert, is het alsof hij/zij aan Vader/Moeder een brief stuurt.

(In elke sidoer-gebedenboek zijn Misjna-teksten te vinden: de Pirkee Awot – Spreuken der Vaderen.)

En wanneer hij/zij mitswot vervult en goede daden verricht, is het alsof hij/zij aan Vader/Moeder een heel pakket doet toekomen.

Vooral het zeggen van Kaddiesj gedurende de elf maanden na het overlijden is bijzonder gewenst voor de nesjama-zielerust van Vader of Moeder.

Liefst dagelijks; anders graag op Sjabbat en Jomtov.

Wanneer een zoon om welke redenen dan ook niet in staat is het Kaddiesj-gebed dagelijks gedurende de elf maanden na het overlijden van Vader/Moeder uit te spreken, wordt hem aangeraden iemand anders te verzoeken dit in plaats van hem te doen.


Comments


bottom of page