top of page

DE REDEN VAN MIJN AARDS BESTAANHet feit dat je bestaat houdt in dat daar een reden voor moet zijn. Anders was je er niet. In zijn algemeenheid is die bestaansreden meestal niet bekend. Maar iemand die bij voorbeeld een prachtige stem heeft zal/moet begrijpen dat die prachtige stem de opdracht inhoudt deze welbesteed ten nutte te gebruiken.

Hetzelfde geldt voor andere vaardigheden, capasiteiten, mogelijkheden.

Wat mijn persoon betreft, de Rebbe heeft mij indertijd verzocht en de sjeliechoet gegeven naar Nederland terug te gaan om daar mee te helpen het Joodse leven verder op- en uit te bouwen.

Werken met de jeugd blijkt mij goed te liggen. Jongeren helpen op hun Joodse levensweg. O.a. door met hen over het bestaan van G.d, de Tot Stand Brenger, te praten en mee te denken.

In mijn gesprekken komt vaak te Evolutietheorie ter sprake. Ik heb mij daar in loop der jaren in verdiept; boeken, teksten van voor- en tegenstanders doorgenomen. Ik heb het gevoel dat het spreken en schrijven over ‘Evolutie ja/nee?’ bij mijn specifieke levensopdracht hoort.

Daarom in deze bijdrage voor de nieuwsbrief van de Sprankelend Jodendom Gemeente N.I.H.S Amsterdam een nieuwe aflevering van ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’. Eerdere afleveringen zijn te vinden op de site www.jodendom-online.nl/artikelen; De Evolutie van de Eiffeltoren.

Ook aan de hand van deze overwegingen kan men inspiratie opdoen om te beantwoorden aan de levensvoorschriften van de twee sidrot van deze Sjabbat: Acharee Mot en Kedo’sjiem.

SJABBAT SJALOM en alle goeds,

Rabbijn I. Vorst, brioloog


Commentaires


bottom of page