top of page
  • Video

BEREISJIT 5781de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*Het is enkele jaren geleden. De in Rechowot – Israel - wonende Rebbe van Kretsjnef doet een, nu wel heel opmerkelijke uitspraak: ‘In Tenach wordt, o.a. door de profeet Jechezkeel, over de strijd van Gog en Magog geprofeteerd. Dat zal een strijd zijn voorafgaande aan de komst van de Masjieach.’ En nu komt zijn buitengewone, onverwachte, verbluffende verklaring: ‘Die strijd hoeft niet een gebruikelijke wereldwijde oorlog met vernietigende wapens te zijn. Mogelijk zal het een virus (!!!) zijn die een wereldwijde ontreddering teweeg zal brengen.’ Citerend uit hoofdstuk 38 van het desbetreffende boek Jechezkeel meent rabbijn Vorst te begrijpen dat de corona-ramp de mensheid terug naar het geloof in een Hogere Macht zal, resp. moet brengen. Dat houdt in: een opdracht aan ons daaraan mee te werken.


*Heel aansluitend komt nu de inhoud van de sidra van deze week, Bereesjiet, in de picture. Met een filosofisch en wetenschappelijk commentaar. In eenvoudige bewoordingen. En met het ná Soekot (!) opnieuw zwaaien met de loelav-palmtak en bijbehoren. Inspirerend! *Waarom begint de Tora met de letter beet – de tweede - en niet, zoals te verwachten was, met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de letter alef? U hoort meerdere antwoorden op deze logische vraag.


*Voor de komende Sjabbat wordt u gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H en voor de komende maand Chesjwan een C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H

Kommentarer


bottom of page