top of page
  • Video

BEREISJIT 5778


de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

Geen #JomKippoer zonder #RosjHasjana vooraf. U hoort vertellen over drie wondergeboortes. Met aansluitend een antwoord op de vraag waarom het Joodse jaar met de zesde dag van de Schepping correspondeert en niet – wat toch logischer zou zijn - met de eerste. ‘Om mij is de wereld geschapen!’ Is dan niet wat onbescheiden van rabbijn Vorst? Zijn antwoord luidt dat u aan hetzelfde euvel lijdt…


Deze eerste woensdag van het nieuwe Joodse jaar is all over the world opnieuw de Siejoem HaRambam gehouden. Al luisterend neemt ook u daaraan deel. Na de Rosj Hasjana en Jom Kippoer experience willen wij onze afhankelijkheid van Hasjem lijfelijk voelen. Aandacht dus voor de voorschriften van de #Soeka - #Loofhut en de #Loelav-VierPlantenBundel.


En al deze in stoffelijke handelingen uitgedrukte spirituele ervaringen leiden tot de uitbundige vreugde van Sjeminie-A’tsèrèt en Simchat Tora, de twee SlotFeestDagen. Klaar om met Sjabbat Beree’sjiet geestelijk opgeladen opgelaten het gewone aardse leven tegemoet te treden.


Een mysterieuze Witte Hand verscheen in 1973. Het gebeurde in het noorden van Israel tijdens de Jom Kippoer Oorlog. Rabbijn Vorst vertelt erover en vraagt G.d - namens ons allemaal - opnieuw reddend op te treden. Hij verwoordt zijn en uw grote zorg om het morele verval van de ‘moderne’ mensenmaatschappij. Om te voorkomen dat onze wereld moreel te gronde gaat. Zie het laainen op de ochtend van Jom Kippoer… Vrolijke vorstelijke wensen ten slotte:


EEN GEMAKKELIJK VASTEN! GEZONDE AANBIJT! CHAG SAMEEACH! SJABBAT SJALOM!

コメント


bottom of page