top of page
  • Video

WAJISJLACH 5773

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Na meer dan 14+20 jaar gaan Ja'akov en Ésav elkaar weer ontmoeten. Hoe bereidt Ja'akov deze ontmoeting voor? Hoe moeten wij ons, anno nu, voorbereiden, hoe moeten wij reageren bij confrontaties met (spirituele) vijanden? Het is, zoals wij allemaal maar al te goed weten, een steeds weer actuele vraag.


Ja'akov toont zich nog niet bereid samen met Ésav verder te trekken. Dat zal pas mogelijk zijn na de Ge'oela, na de komst van de Masjie'ach.


Kunnen wij die komst bespoedigen, vraagt rabbijn Vorst zich af. Hij verwijst naar het boek Tanya, i.v.m. 19 Kislev, de dag dat de schrijver van dit boek, Rabbi Schne'oer Zalman van Liady -- de eerste Chabad Rebbe -- uit Russische gevangenschap werd vrijgelaten. All around the world wordt deze dag gevierd als Rosj Hasjana laChassidoet.

Dus wenst rabbijn Vorst u, behalve een SJABBAT SJALOM, ook een SJANA TOWA toe in het leren van Chassidoet en het beleven van Chassidoet!

bottom of page