top of page
  • Video

WAJIGASJ 5781

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

*Wajigasj Jehoeda – Jehoeda trad naar voren. En hoe!

Jehoeda – daar komt de benaming Jood vandaan.

D.w.z. dat iedere Jood een Jehoeda moet zijn.

U krijgt hierover uitleg.

*Chanoeka is voorbij. Dat wil zeggen de praktijk van dit sfeervolle feest.

Maar wat nemen wij ervan mee tot het pas volgend jaar weer Chanoeka wordt?

Een antwoord wordt door rabbijn Vorst gegeven:

‘Sjè’asa nissiem – G.d verrichtte wonderen – bajamiem haheem – in die dagen, toentertijd – bazeman

hazè – in deze datum-dagen.’

Maar er is een mening dat men zal zeggen ‘óé-wazeman hazè – én in deze dagen’.

Want wondere vinden er altijd plaats. Zoals, verklaart rabbijn Vorst, bij voorbeeld het door ons

onopgemerkte wonder van de samenstelling van de buitenlucht, de atmosfeer. Het wonderskelet

van een haai. En noem maar op!

En wie herinnert zich niet - wat betreft wonderen - de dagen vóór, tijdens en ná de (slechts)

Zesdaagse Oorlog!

*Aanstaande vrijdagavond maken wij niet vóór, maar pas ná 17.22 uur kiddoesj, gevolgd door de

sfeervolle vrijdagavond-maaltijd. Waarom? Omdat het deze vrijdag een vastendag is.

Waarom dan wel is het vrijdag een vastendag? Omdat het die dag Assara be-Teeweet is.

En op Assara be-Teeweet= Tien Teeweet sloeg het Babylonische leger het beleg om de stad

Jeroesjalajiem. Wat leidde tot de inname van de stad, de verwoesting van de Tempel en het begin

van de Babylonische ballingschap.

Rabbijn Vorst stelt ter zake enkele indringende vragen.

En geeft - vooral voor jonge ouders met opgroiende kids - zinvolle antwoorden.

*En wie stond haar daar op het station op te wachten…?!

Aansluitend: ‘Bimheera wejameenoe! Spoedig in ónze dagen!’

GEZONDE AANBIJT na het vasten gewenst en SJABBAT SLALOM OEMEWORACH !!!Comments


bottom of page