top of page
  • Video

WAJIGASJ 5778

'Anie Joseef!' roept de onderkoning uit. 'Ik ben Joseef!'

Na 22 jaar ontmoeten vader Ja'akov en zoon Joseef elkaar weer. Maar tegen wie praat vader Ja'akov daar op dat historische, aangrijpende moment?

Uw vraag wordt beantwoord. Wel heel bijzonder en mogelijk niet voor ons gewone mensen weggelegd. Maar toch, inspirerend.

Sjema Jisraeel: Hasjem-G.d is (nu nog alleen) Ellokeenoe - ónze G.d. Maar eens: Hasjem èchad - eens zal Hasjem-G.d door de gehele mensheid als G.d erkend en aanvaard worden.

Dit universele aspect van het Jodendom komt o.a. tot uitdrukking bij het buiten, op de openbare weg, aansteken van de Chanoeka-menora. Zoals ook in Nederland onder grote belangstelling op tal van plaatsen is geschied.

U hoort de woorden die rabbijn Vorst daarover onlangs op het Scheldeplein in Amsterdam uitsprak. 'Van verleden naar heden. En van het heden naar de toekomst.'

Rabbijn Vorst brengt deze Sjabbat door in het NIK-NIHS-winterkamp-machanee van Tikwatenoe ergens in den lande. Te midden van de nu nog jonge toekomst van Joods Nederland. Hij hoopt op een sfeervolle Sjabbat daarComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page