top of page
  • Video

WAJIEKRA 5779

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*Lir’tsono – Hij moet het willen, het brengen van het offer waartoe hij verplicht is. Zelfs tegen zijn zin in! U hoort een prachtige gedachte als antwoord op deze ogenschijnlijk twee tegenstrijdige aspecten van een offerverplichting.


*Het is deze sjabbat Parsjat Zachor. ‘Gedenk wat het volk Amaleek jou heeft aangedaan!’ Op deze Sjabbat, de Sjabbat vóór Poeriem, vervullen wij dit Tora-gebod. O.a. omdat Haman (klop,klop!) tot het volk Amaleek behoorde.


*Een tekst op de 2e dag van de 1e maand Adar in het door rabbijn Vorst zo genoemde ‘Chabad-SpreukenBoek’ HAJOM JOM - (niet te verwarren met het boek JOM JOM van dokter Hausdorff z.l.) - leert, dat iedereen heden ten dage in staat is een spiritueel offer te brengen. Van zichzelf!


*Omdat het deze Sjabbat de 9e dag van Adar Sjenie is, laat rabbijn Vorst u kennis maken met een oom van zijn vrouw ( en daarmee ook zijn oom): de legendarische Russische ‘verzetsstrijder’ Reb Mendel Futterfas z.l.


*Aandacht voor de Vier Mitswot van Poeriem op woensdagavond 20 en donderdag 21 maart:

- het 2x luisteren naar het voorlezen van de Megillat Esther

- het (laten) brengen van Eet/Drink-Geschenken aan vrienden/vriendinnen

- het geld geven aan minstens twee arme personen (digitaal overmaken mag ook naar bijv. een centraal adres)

- het deelnemen aan een (ev. zelf verzorgde) speciale feestelijke Poeriem Maaltijd. Liefst met een glaasje wijn erbij. (Een glas mag ook; maar houd rekening met de LeChajiem Bob!)

Comments


bottom of page