top of page
  • Video

WAJETSEE 5775

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Ja'akov is gevlucht voor zijn broer Esav. Op weg naar Charan stelt hij Hasjem voor: 'Als U..., dan zal ik...'.


U hoort een chassidische interpretatie van deze overeenkomst. U hoort tevens een uitleg van de Rebbe waarom het juist de vrouwen van aartsvader Ja'akov zijn, die de namen aan de in deze parscha geboren elf zoons en dochter Dina geven. Een beknopte samenvatting van de inhoud van deze sidra van de week volgt. Enkele gedachten betreffende het prachtige, op vrijdagavond in sjoel gezongen Kabbala-lied Lecha Dodie, komen ter sprake. Buigt u bij de woorden 'bo'ie galla, bo'ie galla' naar het oosten of naar het westen? Waarom?


Jodendom is niet alleen een spiritueel, maar ook - en misschien vooral - een doe-doe-geloof. Dat geldt uiteraard ook voor de sjabbat. Rabbijn Vorst spreekt in dit kader - schrik niet - over 'De sjabbat in het toilet'. Wat mag wel en wat mag niet. Met daarna een verwijzing naar de, eigenlijk vanzelfsprekende dank-beracha na gebruik van het toilet. National Geographic vroeg haar lezers wie de Grootste Ontdekker van de Lage Landen is geweest. Antoni van Leeuwenhoek? Christiaan Huygens? Abel Tasman? Ook de naam van Willem Kolff - miljoenen mensen hebben hun leven aan hem te danken - wordt genoemd. Hij ontwikkelde namelijk de eerste kunstnier.


Rabbijn Vorst vertelt over zijn bezoek aan de dialyse-afdeling in het AMC. Wat een knappe apparatuur! Geweldig dat die apparatuur bestaat! Maar, vraagt hij zich af, zijn de nier-gezonden onder ons zich wel bewust van dat kleine G.dsWonderlijke dubbele nier-apparaatje dat wij in ons lichaam meedragen?! Al potentieel aanwezig in die ene cel waaruit wij negen maanden voor de geboorte zijn ontstaan?!

Comments


bottom of page