top of page
  • Video

WAJEESJEV 5780

*Na de voorafgaande weken wordt er ook in de parasja-sidra van deze Sjabbat weer gedroomd. Joseef droomt; eerst van korenschoven en later van zon, maan en sterren.

In het einde van de sidra wordt opnieuw gedroomd. Het zijn de opperschenker en de opperbakker die hun dromen vertellen. Opmerkelijk: aan collega-dromer Joseef, die de dromen uitlegt.

Volgende week lezen wij over de twee dromen van Par’o-Pharao. Het is opnieuw Joseef die in de picture komt; hij legt uit wat die gedroomde vette en magere koeien en wat die volle en lege korenaren betekenen.

Rabbijn Vorst legt uit dat dromen niet altijd bedrog zijn. Niet voor niets wordt er op de Jomtov-feestdagen bij het doechenen, d.i. het priesterlijke zegenen van de kohaniem, een speciaal gebed met betrekking tot dromen uitgesproken. Dat gebed wordt besproken.

*Een vraag: wat vervoerden de kamelen waarmee de als slaaf verkochte Joseef naar Egypte werd gevoerd? Het antwoord op deze vraag is een schitterend voorbeeld van Hasj’gacha Peratit, G.ddelijke Voorzienigheid.

Andere voorbeelden? Eén ‘tweedelig’ voorbeeld kent u. Namelijk, dat enige, overgebleven kruikje reine olijfolie dat blijkbaar niet door de vijand was gezien en nu door de Chasjmona’iem-Maccabiem werd gevonden.

Tenslotte leest rabbijn Vorst u een prachtig toepasselijk gedicht voor en hij neemt u mee naar Alabama voor…..Blijf dus luisteren!Comments


bottom of page