top of page
  • Video

WAJEESJEV 5778

*Joseef droomt. Hij ziet zon, maan en sterren.

Elf sterren. Als aanduiding van zijn elf broers. Maar er zijn méér dan elf sterren. Miljarden. En daarvan kunnen wij een groot aantal gewoon, deels met het blote oog, deels met telescopen enz. zien.

Gewoon? U hoort een deel van een wetenschappelijk artikel, dat door de astronoom dr. Jaron Kurk - eens madriech van Tikwatenoe - op verzoek van rabbijn Vorst is vertaald. Grote wetenschappers worden geciteerd, concluderend dat er een ‘Hemelse Designer’ is. Letterlijk een eyeopener!

*Vorige week werd u ‘met het oog op 5 december…’ gevraagd er naar te streven een Goed Heilig Man/Vrouw te zijn. Maar: gelooft u werkelijk nog in de GoedHeiligMan? Oftewel, is het mogelijk een goed, heilig man/vrouw te zijn, resp. te worden?

Een antwoord: deze donderdag - 7 december – is het 19 kisleev. Dat is de dag dat Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, de eerste CHaBaD-Rebbe, uit gevangenschap werd vrijgelaten. Hij schreef o.a. het boek, de Chassidische bestseller, Tanya. In dat boek krijgt u antwoord op de boven gestelde vraag. Hoort u wat u spiritueel gesproken volgens de Ba’al Hatanya kunt bereiken. Blijf dus luisteren.

*Chanoeka. Waarom Ganzenbord spelen? Hiddoer Mitswa, de mitswa op z’n mooist. Wijsheid, maar niet als die van een uil. Chanoeka dus.

*Ahawat Jisraeel, Liefde en Zorg voor de ander. Ook op stoffelijk gebied. Vandaar, behalve de wensen S J A B B A T S J A L O M en C H A G C H A N O E K A S A M EE A C H ook de rabbinaal, vorstelijke raad: ‘Soefganiejot, de traditionele oliebollen, smul er van. Maar: let op uw lijn!’

Met G.ds hulp volgende week opnieuw informatie over de SjabbatSidra !Comments


bottom of page