top of page
  • Video

WAJEESJEV 5772

Twee dromen van Joseef. Ogenschijnlijk zijn deze dromen identiek. Maat toch verschillen de reacties van de broers. En de reactie van vader Ja'akov is helemaal opmerkelijk. Dit behoeft uitleg. Die krijgt u.

Wat een troost voor Joseef dat hij, als slaaf verkocht, naar Egypte wordt vervoerd op een kameel waarmee welriekende specerijen worden vervoerd en niet, zoals gebruikelijk, petroleum...Maar Joseef begrijpt de 'hemelse hint'.

Eerst nu slaaf, daarna veroordeeld tot verblijf in de gevangenis. Zonder stromend water, zonder kleurentelevisie, geen internet aansluiting! Een en al duisternis, uitzichtloos. Toch blijft Joseef steeds 'baroech Hasjem' zeggen, G.d zij dank.Comments


bottom of page