top of page
  • Video

WAJEERA 5780

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*‘En als het voorbij is, verlang je alweer!’

Zo liet Clara Asscher- Pinkhof z.l. ons zingen: ‘Voorbij…’

Gelukkig dat niet alles voorbij is. Gelukkig dat wij elke week Sjabbat kunnen/mogen vieren.

Sjabbat, de 7e dag van de 7-daagse week.

Vanzelfsprekend? Rabbijn Vorst staat daar langer bij stil.

Hij staat ook stil bij de figuren van Avraham en Sara. Verspreiders van het geloven en het inzien dat er een Hogere Macht is, een Schepper.

In dit verband wordt Dr. Louis De Lange z.l. geciteerd – medeschrijver van Badèrech – wetenschapper, filosoof en diep gelovig. Hij schreef:

‘Voorts noem ik het argument tegen de theorie van Ongerichte Evolutie dat de bekende mutaties – die het materiaal voor de selectie moeten leveren – meestal ziekelijke afwijkingen zijn en bovendien dodelijk in zuivere vorm.’

En hij vervolgt: ‘En hieraan zou dat ongelooflijk gecompliceerde en harmonische samenspel van moleculen, cellen en organen / dat het leven van het organisme mogelijk maakt / alsmede zijn aanpassingen om dat leven te handhaven in een eraan vijandig milieu / en door te geven aan nieuwe generaties / te danken zijn?!’

*Avraham – was Avram. Sara – was Saraj. Namen, namen; er komen er nog meer. De Tora staat vol met namen.

In dit verband wordt aandacht besteed aan het initiatief van rabbijn Groenewoudt een nieuw Sefer Tora, een nieuwe Tora-rol, voor Sjoel Amstelveen te laten schrijven. Iedereen kan daaraan deelnemen. Door een te schrijven letter te kopen. Of een heel woord. Of nog meer.

Rabbijn Vorst oppert emotioneel de idee om (letters van) namen te kopen, zijnde de namen van overleden ouders, grootouders, enz. Hij denkt daarbij vooral aan de namen van familieleden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht.

En hij verklaart: ‘Ieder jaar worden de letters van die namen opnieuw gelezen!’

[Mocht een naam niet in de Tora voorkomen, dan kan gezocht worden naar een woord in de Tora waarin die naam a.h.w aanwezig is. Bij voorbeeld het woord ‘chanannie’ als alternatief voor de naam Channa.] Interesse? Rabbijn Groenewoudt.www.sjoelamstelveen.nl

*Wij zijn benee Avraham weSara, kinderen van Avraham en Sara. Ook aan ons is de taak gegeven de G.ds-idee te verspreiden. Rabbijn Vorst zegt dit zelfs als zijn levensopdracht te ervaren. En schreef daarom – vooral voor tieners – zijn artikelenreeks ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’. Te vinden op www. jodendom – online.nl

*Meer dan ooit wordt u op deze Wereld-Sjabbat-dag gewenst SJABBAT SJALOM OEMEWORACH ! ! !

! en veel leesplezier gewenst met de Giraffe op de Eiffeltoren!S J A B B A T S J A L O M !

Comments


bottom of page