top of page
  • Video

WAJECHIE 5780

*3x ‘CHAZAk!!!’ Gezamenlijk uitgeroepen! Aanstaande Sjabbat in sjoel!

Waarom? Daarom! Luister maar!

*De voorafgaande sidra van deze Sjabbat – Wajigasj - telde 106 zinnen. Rabbijn David Feinstein geeft een buitengewoon aansprekende toelichting, richting de sidra van deze Sjabbat.

*Waarom eigenlijk wilde aartsvader Ja’akov uitdrukkelijk niet in Egypte begraven worden?

Er zijn, zoals gebruikelijk in het Jodendom, verschillende antwoorden op een vraag. Ook op deze vraag. Maar ook betekenisvol voor ons heden ten dage? Het antwoord is uiteraard bevestigend.

*Wanneer komt de Masjieach?

Ja’akov wil dat moment – in zijn afscheidsrede voor zijn sterven - aan zijn zoons openbaren. Hasjem staat hem dat evenwel niet toe. Waarom niet? U krijgt antwoord op deze vraag.

*Een indringend gebed in de Sidoer/ Boek der Gebeden wordt iedere ochtend uitgesproken. Rabbijn Vorst leest u bewogen voor.

*Avraham, Jitschak, Ja’akov. Het zijn de drie aartsvaders van het Joodse volk.

Maar dit volk wordt verrassenderwijs niet het Avrahamse volk, niet het Jitschakse volk, niet het Ja’akovse volk genoemd, maar het Joodse volk.

Genoemd naar Jehoeda/Juda, ‘slechts’ een van de twaalf zonen van aartsvader Ja’akov. Verwonderlijk. Dat vraagt om een verklaring. Die wordt als mogelijkheid door rabbijn Vorst gegeven. Met een verwijzing naar een uitleg van de Lubavitcher Rebbe z.ts.l.

*Niet alleen 10 teeweet, maar ook 8 en 9 teeweet zijn droevige dagen op de Joodse kalender. Toelichting volgt.Komentar


bottom of page