top of page
  • Video

WAJECHIE 5779

*Deze Sjabbat lezen wij als slot van het Tora-boek Beree’sjiet-Genesis: ’Joseef sterft en wordt in een kist in Egypte begraven.’

‘Hiep, hiep hoera!’ klinkt het dan luid in sjoel….

‘??????????????????’ Inderdaad. Maar uitleg volgt.

*Na deze Sjabbat hoopt rabbijn Vorst weer naar het wintermachanee van Tikwatenoe te gaan. Vaak lernt hij dan met de kids over de Evolutie-theorie.

[Zie jodendom-online.nl. ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’]

Hij legt u uit het waarom; de noodzaak daartoe. En vertelt over de positieve reacties en gevolgen.

En aansluitend hoort u over een inspirerend verlangen van een meisje en van een jongen naar meer Jodendomsbeleving thuis. Gezongen op de prachtige melodie van Keelie atta we’odèka.

*Een Chassidisch stukje Kabbala, oftewel een Kabbalistisch stukje Chassidoet. Verhelderende gedachten uit de hoofdstukken 7 t/m 9 in Tanya, die dezer dagen worden geleerd.

Joodse man. In algemeen bejaardentehuis overleden. Door de dominee ter aarde besteld?

Een bijzonder geval van Hasj’gacha Peratiet-G.ddelijke Voorzienigheid! Om stil van te worden.

Maar tegelijkertijd heel inspirerend.Comments


bottom of page