top of page
  • Video

WAJECHIE 5773

Wajechie - hij leefde'. Ergens een vreemde naam voor een sidra waarin over het ziek worden, het sterven, het balsemen en de begrafenis van aartsvader Ja'akov wordt verteld. En toch: 'wajechie - hij leefde'!

Dat vraagt om uitleg.

Nog vreemder is de uitspraak 'Ja'akov lo meet - Ja'akov is niet gestorven'! De Gemara/ Talmoed vraagt dan ook: 'Hoe kan je dat zeggen?! Hij is toch gebalsemd; hij is toch begraven?!' Rabbijn Vorst brengt een opzienbarende verklaring uit het werk Maskiel Dawied als antwoord.

Wajechie is de laatste sidra van het boek Beree'sjiet/Genesis. 'Chazak wenit'chazak - wees sterk, laten wij sterk zijn!' roepen wij elkaar in sjoel toe. Inderdaad, Want de slavernij in Egypte gaat beginnen. Hoe lang zal dat galoet duren?! Wanneer zal G.d een eind maken aan het galoet?! Wanneer zullen wij uiteindelijk verlost worden?!'

Het zijn vragen van toen. Het zijn vragen van nu....

Maar dit weten wij: G.d zàl ons verlossen. Beloofd is beloofd!Comments


bottom of page