top of page
  • Video

WAJECHIE 5772

Deze sjabbat wordt de laatste sidra van het eerste boek van de Tora gelezen: Wajechie.

Aartsvader Ja'akov roept zijn zonen bijeen en wil hen het moment openbaren wanneer de Masjieach komt. Maar dan is plotseling die G.ddelijke informatie van hem weggenomen. Jammer! Jammer?

De Masjieach is nog steeds niet gekomen. Toch durft rabbijn Vorst een tipje van de sluier op te lichten wat betreft het moment dat de door G.d toegezegde Verlosser zal komen...

In het PsalmenProgramma van deze week komen wij in psalm 49 de Zonen van Korach tegen. Als reactie op de rampzalige dood van hun (voor)vader geven zij ons raad met welke bezittingen het aardse leven te verlaten. Voor iedereen goed te weten met het oog op 'na 120 jaar'.

Hoendiep, Reitdiep, Boterdiep, Damsterdiep, Noord-Willemsvaart. Rabbijn Vorst herinnert zich deze waterwegen in de provincie Groningen nog uit de vierde klas lagere school. Maar wat heeft dat te maken met het leren van de weektekst in het boek Tanya?!

Nieuw! Rabbijn Vorst eindigt met het vertellen van een G.dsWonder. Zeer de moeite waard! En daarmee wenst hij u een

SJABBAT SJALOM ! !Kommentare


bottom of page