top of page
  • Video

WAJECHIE 5771


Wie van dikdoek houdt, hebreeuwse grammatica, van vervoegen van werkwoorden, vindt in het begin van de sidra van deze week mooie oefenstof. Rabbijn Vorst gaat in op dit wonderlijk verstandelijk vermogen werkwoorden te kunnen vervoegen.

Hoe wordt dit door een in evolutie gelovende wetenschapper verklaard? En wat zegt de Tora ons hierover?

‘He’`emantie kie adabeer,’ citeert rabbijn Vorst psalm 116. ‘Het onvoorstelbaar ingewikkelde taalvermogen – oren, hersenen, spraakorgaan - dat de mens in staat stelt te spreken, brengt mij tot G.dsgeloof.’


Zou, theoretisch gesteld, de treurvastendag van de 10e Teeweet op sjabbat vallen, dan zou deze vastendag niet, zoals met 9 Av, naar zondag worden verschoven. Waarom niet?

In de toekomst zullen alle treurvastendagen in jomtov-feestdagen worden omgezet, belooft ons de profeet Zecharja uit naam van G.d. Deze week wordt u daarom gewenst:Comments


bottom of page