top of page
  • Video

WAETCHANAN 5772

"Kippensoep op vrijdagavond is niet genoeg!"


Dat is misschien wel, volgens rabbijn Vorst, de meest belangrijke les uit deze sidra van de week. Het Jodendom is immers zoveel rijker: de Tien Uitspraken, de Eenheid van Hasjem - inclusief het met waarschijnlijkheid aangetoonde bestaan van het G.ds Deeltje - ["kie cheelek Hasjem amo" ?], Sjema Jisraeel, Joods Onderwijs, Tora-lernen, de onmogelijke geschiedenis van het Joodse Volk waarvan het bestaan toch mogelijk bleek en mogelijk blijkt te zijn.


Aansluitend en afsluitend vertelt rabbijn Vorst een aangrijpend gebeuren in het vernietigingskamp Dachau. Wat een inspirerende Sjabbat Nachamoe - Troost, troost, Mijn volk - na de zo droevige Drie Weken!


Sjabbat Nachamoe Sjalom!Comments


bottom of page