top of page
  • Video

WAEERA 5777

de PORSCHE-PORSCHE van DE WEEK


Welk groots nieuws brengt Rasjie ons met zijn verklaring 'Avraham, Jitschak en Ja'akov, dat zijn onze awot-aartsvaders'. Dat weten wij toch allang! Uw begrijpelijke vraag wordt beantwoord.


Zondag jongstleden - dag van deze ParscheOpname - was het 24 teeweet, de aardse overlijdensdag van de eerste Chabad-Rebbe. Daarom wordt van nu af aan - tot nader order - wekelijks aandacht geschonken aan zijn bestseller 'Tanya'. Een boek dat antwoord geeft op veel spirituele vragen. Een boek dat na ruim honderd jaar nog altijd en overal actueel is!


"G.d zij dank!" Dat mocht niet gezegd worden in Communistisch Joegoslavie. "U moet zeggen: 'Tito zij dank!'" "En wat moet ik zeggen als Tito dood is?" "Dan zegt u: 'G.d zij dank!'"


Slovenie - geboorteland van Amerika's First Lady en eens deel van Joegoslavie - werd van de ondergang gered door....? Blijf luisteren! Wow!!!

Comments


bottom of page
<