top of page
  • Video

WAEERA 5773

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


De parabel van de afgeschoten duim wordt verteld. Gam zoe letowa!


Een herhaling van Mosje's beklag: 'Waarom gaat het nu nog slechter?!'


Aan de hand van zinnen uit de sidra legt rabbijn Vorst uit, dat de Tien Plagen o.a. een reactie zijn op de verklaring van Pharao:'Ik geloof best in hogere machten. Maar de jóódse G.dsvoorstelling, die ken ik niet!''


Oude Egyptische teksten op een papyrus rol in het Oudheidkundig Museum in Leiden worden voorgelezen. En teksten op een naos steen, gevonden bij El Arish in de Sinai woestijn. Sprekend over de Tien Plagen en Pharao's omkomen bij Pi Charoti. Dat is het Pi HaChirot waar de Tora over spreekt. Heel opmerkelijk!


Waarom worden de levensjaren van Levi, Kehat en Amram vermeld? En de leeftijden van Mosje en Aharon? Voor 65-plussers een zelfbevestigend antwoord.


Het is deze sjabbat Rosj Chodesj Sjewat. Op naar de lente! Op naar de zomer! Positief denken!

Comments


bottom of page