top of page
  • Video

WA'ETCHANAN 5774

Tefillien en mezoeza. Daarover wordt in deze sidra gesproken. U krijgt onder meer praktische informatie aangaande deze twee belangrijke mitswot.


'G.d, red en bevrijd mij! Hoor mij en kom mij te hulp. G.d, wees niet ver van mij; snel mij te hulp!' Het zijn woorden uit mizmor 71, een van de MizmorPsalmen van deze week. Bij het opmaken van deze tekst eerder op zondag 20 juli en nu vandaag - maandag 4 augustus, de middag voor Tisj'a Be'av - dat ik dit schrijf, nog steeds akelig aktueel.


Over welke spirituele lendenen spreekt koning Sjelomo; lendenen die het hoofd en het verdere lichaam rechtop doen staan, lendenen die de mens in staat stellen zich voort te bewegen?


In de eerste paragraaf van het derde deel van Tanya beantwoordt de Alter Rebbe deze vraag. Waarmee wij dieper inzicht krijgen wat diepgevoelde studie van Tora en wat met emotie uitgesproken tefillot-gebeden innerlijk teweeg kunnen brengen.

Wat vindt een archeoloog bij opgravingen? Wat men ook vroeger nodig had om in leven te blijven. Eetgerei, kleding, sieraden, munten etc. De Israelische archeoloog Yigael Yadin vond...Rabbijn Vorst leest het G.ds Wonder voor dat hij jaren geleden in het boek Badèrech neerschreef.Comments


bottom of page