top of page

VERZOENING OVER EN WEER

VERZOENING OVER EN WEER


Genoemde ‘eenheid vanuit verscheidenheid’, een voorwaarde over en weer voor het verkrijgen van verzoening, wordt door Rabbi Menachem Schneerson, de Lubavitcher Rebbe, prachtig verder uitgewerkt:


Deze eenheidsgedachte, ontleend aan de Midrasj, geeft niet alleen aan

dat alle vier soorten deel uitmaken van het joodse volk,

dat zij alle vier waardevol zijn in G.d’s ogen,

dat zij alle vier nodig zijn;

er is meer: de Midrasj zegt dat zij alle vier elkaar verzoening verschaffen.


Dit impliceert dat ieder van de Vier Soorten iets bezit dat de andere drie niet bezitten en dat iedere

soort op zijn beurt daardoor het gemis van de andere drie soorten compenseert.

Met andere woorden: niet alleen maken de Vier Soorten samen één volk; de vier soorten maken samen één persoon!


De etroĝ zegt: ‘Ik ben perfect. Bij mij zijn het leren van Tora en de praktische handelingen van het joodse leven in volledig evenwicht. In mijn leven is geen verdringing van studie en actie ten opzichte van elkaar; studie en actie zijn elkaars complement.’

Dit moeten wij allemaal kunnen zeggen, in ieder geval van tijd tot tijd. Wij moeten weten dat wij het potentieel hebben deze harmonieuze perfectie te bereiken.


De loelav zegt: ‘Mijn eerste prioriteit is G.d te kennen en daardoor mijn diepste zelf. Ook al betekent dat voor mij dat ik mij dan van het wereldse distantieer.’

Dit moeten wij allemaal kunnen zeggen, in ieder geval van tijd tot tijd.

Het is goed te weten dat er momenten in het leven zijn dat wij dit kunnen bereiken.


De myrthetak zegt: ‘Wat onze wereld nodig heeft is actie. Kennis van G.d en zelfkennis zijn waardevolle doelen, maar ik heb werk te verrichten. Ik moet een betere wereld bouwen.’

Dit moeten wij allemaal kunnen zeggen, in ieder geval van tijd tot tijd. Wij moeten weten dat het onze opdracht is voor G.d ‘een woning beneden’ te maken en dat er tijden zijn dat voor het vervullen van deze opdracht alles opzij moet worden gezet.


Het wilgentakje zegt: ‘Ik heb niets. Ik ben niets.’

Dit moeten wij allemaal kunnen zeggen; in ieder geval van tijd tot tijd.

Comments


bottom of page