top of page
  • Video

TSAW 5779

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*Hoe is het (heel toepasselijk) ‘in Hemelsnaam’ mogelijk dat de mens G.ds Sjechiena-Aanwezigheid omlaag in deze wereld kan brengen? Een geschiedenis verteld over Rabbi Ganiena ben Dosa geeft antwoord op deze vraag. En het dezer dagen te leren 37e hoofdstuk in het boek Tanya gaat diepgaand op de boven gestelde vraag in.


*Is Poeriem voorbij, dan beginnen wij naar Pesach te verlangen. Tot uitdrukking gebracht in de Pesach-melodie waarmee de laatste zin van de Megillat Esther op Poeriem zingend door rabbijn Vorst besloten wordt. Aansluitend adviseert hij u aan de voorbereidingen voor Pesach te denken: de schoonmaak, de bestellingen (matses vooral) en wie weet uw eventuele reis te boeken en hotel te bespreken. (Al aan Lunteren gedacht?)


*Poeriem is deze Sjabbat voorbij. Voor ons is de geschiedenis goed afgelopen. Voor Haman niet. Hij had eigenlijk die dag later een afspraak. Toen de desbetreffende persoon bij Zeerèsj, Hamans vrouw – die nog niet wist wat er met haar man was gebeurd – informeerde of zij misschien wist waar haar man was, antwoordde zij: ‘Ik heb géén idee waar hij uithangt!’

Wij wel….

Comments


bottom of page