top of page
  • Video

TSAW 5777

rij mee in de PARSCHE-PARASJA van DE WEEK: TSAV


Uitgeput? Uitgeblust?

De parsche van deze Sjabbat - die niet voor niets Sjabbat Hagadol - de Grote Sjabbat heet - laat ons weten: 'Er moet altijd vuur branden op het altaar.' Waarmee ook het innerlijke altaar wordt bedoeld. Aansteken dus, zo nodig.


U hoort een verdere uiteenzetting uit de gedachtewereld van Rabbi Nachman van Bratzlav over het programma van de Seideravond. Nu over de zin van 'breken en gebroken worden'. Moedgevend!


Moeten wij nu wel of niet met het begin van de Seideravond wachten tot het om kwart over negen nacht is? De vraag wordt gesteld en beantwoord.


'Wehiggadta lewin'ga - je moet het je kinderen vertellen!' Dat is een voorschrift uit de Tora. Maar hoe houd je de kinderen zo laat wakker?!

Rabbijn Vorst verwijst u naar zijn PoeriemVrouwtje op internet, met leuke, toepasselijke liedjes - ik zag twee beren / matses smeren - met het steeds terugkerende 'o, het was een wonder!'.

En hij vertelt speciaal voor de kinderen een prachtig verhaal over een verdwenen meisje, dat pas bij het chameets-zoeken teruggevonden werd.


11 nisan (7 april) is de geboortedag van de Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson. Het mooiste verjaardagskado dat wij hem kunnen geven: meehelpen de komst van de Masjieach te bespoedigen!


U wordt toegewenst een SJABBAT SJALOM, een CHAG SAMEEACH - FIJNE PESACH en NOG VEEL JAREN !!!!!!!!!!!bottom of page