top of page
  • Video

TSAW 5774

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


'Een voortdurend vuur zal op het altaar branden,' lezen wij in de sidra Tsav. En al brengen wij momenteel geen offers - een stoffelijk gebeuren met een enorm spirituele lading - toch kunnen wij veel gedachten aan de offerdienst ontlenen. U hoort een schitterende uitleg die de Alter Rebbe, Rabbi Sjneoer Zalman van Liadi, aan zijn achter-achterkleinzoon Rabbi Sjalom Ber Schneersohn in een hemels visioen gaf. Wow!


Mizmor-psalm 39 is aan de beurt in het wekelijks PsalmProgramma. Rabbijn Vorst leest u een deel van deze aangrijpende psalm in vertaling voor. Met daarbij een bemoedigende verklaring van de legendarische Rabbi Jitschak uit het Poolse stadje Worki.


Wat is het uiteindelijke doel van de Schepping? En hoe kunnen - en moeten - wij er aan meewerken dat doel te bereiken? In de Tanya-tekst van deze week worden antwoorden op deze vragen gegeven. Luistert u maar, s.v.p.


Het is bijna Poeriem. Citerend uit Me'am Lo'eez vertelt rabbijn Vorst het G.dsWonder hoe Haman - ratelen maar! - met het door hem eens aan koning Achasjwerosj gegeven advies aangaande koningin Wasjti zijn eigen vonnis velde.


Een sfeervolle Sjabbat een doordachte Parsjat Zachor - 'Gedenk wat Amalek jou toen èn later heeft aangedaan - en een uitbundige Poeriem viering u, het Joodse volk, de hele mensheid toegewenst!

Comentarios


bottom of page