top of page
  • Video

TETSAWEE 5782

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


* 'Oj wé,' roept rabbijn Vorst uit. En hij verklaart wat deze uitroep met de sidra van deze Sjabbat heeft te maken.

Het toont het bijzondere leiderschap van Mosje.


* Mosje had ook andere namen. In totaal had hij tien namen. .

Op Simchat Tora worden al deze namen tijdens de ochtenddienst na het laainen vermeld. U hoort ze noemen.

En ze zijn te vinden in het tweede Soekot-machzor - uitgegeven door het NIK - op blz. 443.

* De vraag wordt gesteld waarom van al deze namen het juist de naam Mosje is die steeds in de Tora wordt vermeld.

U hoort een prachtige verklaring daarvoor.

* 'Maak Mij een heiligdom,' wenste Hasjeem vorige week in de sidra.

Deze week wenst Hasjeem in de sidra: 'Zorg daarbij voor passende kleding die de kohaniem-priesters en de Koheen Gadol-Hogepriester tijdens de diensten in het Heiligdom moeten dragen.'

Het Heiligdom dat G.ds woning wordt genoemd.

Een logische vraag: 'Hasjeem is overal. Wat dan betekent het bouwen van een woning voor Hem?'

Uw vraag wordt beantwoord.


* De Rebbe verklaarde; 'In een schrikkeljaar hebben wij twee maanden Adar. Adar is de maand van extra simcha-vreugde.

In een schrikkeljaar dus twee maanden van extra vreugde. Zestig dagen!

Dus van toepassing dan: 'Bateel be'sji'sjiem'!


Rabbijn Vorst legt het allemaal uit. Met een logisch aansluitende wens.

En uiteraard met de wens voor een S J A B B A T S J A L O M OEMEWORACH !!!

Comments


bottom of page