top of page

TETSAWEE 5778

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Bolletjes en belletjes.


- Uitgebreid aandacht voor de Priesterkleding in de sidra van deze Sjabbat. Heel gedetailleerd. Een voorbeeld: aan de zoom van de mantel die de Koheen Gadol - de Hogepriester – moest dragen, waren wollen bolletjes in de vorm van granaatappels en gouden belletjes aangebracht. U hoort een prachtige gedachte over het waarom van deze opmerkelijke versiering.


- Op de Sjabbat voor Poeriem wordt altijd Parsjat Zachor uit de Tora gelezen. Over het volk Amaleek, waar de Poeriemfiguur Haman toe behoorde. Het woord Amaleek heeft dezelfde letterwaarde als het woord safeek, dat twijfel betekent. Rabbijn Vorst gaat op dit alles uitvoerig in. Vooral voor ouders van tieners levensbelangrijk te weten!


- Mordechaj speelt een belangrijke rol in de Poeriem geschiedenis. Maar toch wordt de Megilla – het Bijbelboek – Megillat Esther genoemd; de Rol van Esther. Niet Megillat Mordechaj en ook niet Megillat Mordechaj we’Esther of Megillat Esther oeMordechaj. Discriminatie van de Joodse man? Natuurlijk niet. Maar waarom dan alleen Esther in de naam van de Megilla gnoemd? U krijgt een betekenisvol antwoord.


- Bajom hahoe. Balajla hahoe. Bajom hazè. Bachodèsj hazè. Waarom die verschillen? Opnieuw volgt een betekenisvol antwoord.


- De vier voorschriften van Poeriem worden genoemd. Waarvan het geven van geld aan armen ergens wel de meest belangrijke is. Graag uw aandacht. Niet voorgeschreven, maar wel hartstikke leuk: het verkleden. Maar dat blijkt tegelijkertijd zelfs een mystieke achtergrond te hebben. Asjemenou! Na het serieuze wel of niet Verstoppertje-spelen wordt u gewenst een


! ! ! S J A B B A T S J A L O M en een P O E R I E M S A M E E ‘A C H ! ! !


Let op: het PoeriemVrouwtje vertelt over Poeriem. Maar let opnieuw op: (niet) Alléén voor kinderen! Zij laat zich vinden op PoeriemVrouwtje – Tora World Holland En De evolutie van de Eiffeltoren vindt u op jodendom-online artikelen. Ludiek! Voor tieners+!

Comments


bottom of page