top of page
  • Video

TETSAWEE 5776

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Het is eigenlijk een zwaktebod voor de man. Maar ook, maar dan anders, voor de vrouw. Regels voor ingetogenheid, zowel wat kleding als wat gedrag betreft. Tsenie'oet is het woord dat daarvoor algemeen gebruikt wordt. En tsenie'oet is een begrip waarvan ook bij de priesterkleding in de sidra van deze week sprake is. 'Welo tatoeroe - laat het zo zijn dat je niet door je hart en/of door je ogen wordt afgeleid. Oere'ietèm oto - je zult Hem zien!'

Om daaraan te voldoen hebben velen de gewoonte ook 's morgens - en niet alleen op vrijdag- en jomtov-avond - Jigdal te zeggen. Jigdal', de in dichterlijke vorm gegoten opsomming van de Dertien Basisprincipes-Geloofspunten, zoals die door Rambam-Maimonides zijn geformuleerd. (Zie de Dasberg-sidoer blz. 2 en blz. 384)


Rabbijn Vorst verdeelt deze 13 punten in 3 'blokjes':

- het bestaan op zich van een Allereerste Veroorzaker en wat daarvan aan de mensheid is geopenbaard

- het bestaan van profetie en het basisprincipe dat Mosje over de allerhoogste vorm van profetisch waarnemen beschikte

- de vrije wil waarover de mens beschikt en het daarmee verbonden basisprincipe van 'beloning en bestraffing'


Dinsdag 23 februari is het 14 Adar Risjon, de eerste maand Adar in het huidige Joodse schrikkeljaar. Het is dan Poeriem Katan=Klein Poeriem. Dat vergissen menselijk is wordt u duidelijk gemaakt wanneer u naar 'De Schrikkelschrik van het Klein-PoeriemVrouwtje' luistert.

Comments


bottom of page