top of page
  • Video

TETSAWEE 5773

Opmerkelijk dat de naam van Mosje niet in de sidra Te'tsawè voorkomt. En dat nog wel 'in de buurt' van zijn geboortedag en sterfdag! Verklaringen van de Rebbe en van Rabbi Sjim'on Sofeer volgen.

De Sjabbat vóór Poeriem is het Sjabbat Zachor. 'Gedenk wat Amalék jou heeft aangedaan.' Rabbijn Vorst gaat in op spirituele aspecten van onze aartsvijand Amalék. Duidelijk wordt dat er zowel een uiterlijk als een innerlijk Amalék bestaat. Deze Sjabbat worden wij opgeroepen deze vijand/vijanden volledig uit te schakelen.

Aan Poeriem wordt een aparte uitzending gewijd. Maar toch alvast, behalve een Sjabbat Sjalom, een Poeriem Sameeach toegewenst.Comments


bottom of page