top of page
  • Video

TEROEMA 5779

de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

*’Bouw Mij een Heiligdom,’ verzoekt ons Hasjem in de sidra van deze week.

‘Een stoffelijk Heiligdom. Maar ook een spiritueel Misjkan-Mikdasj!’

Hoe uit zich dit? Hoe herken je het Spirituele Heiligdom in een ander?

Als antwoord op deze vraag memoreert Rabbijn Vorst een bijzondere vrouw: Martha Posno z.l. van wie het deze sjabbat – 4 Adar – de overlijdensdag is.

En hij citeert uit haar lievelingspsalm, die – opmerkelijk! - de openingspsalm van de 4e (!) dag van de joodse maand is: ‘G.d is mijn Herder.’

U wilt meer over haar weten? Rabbijn Vorst schreef over haar in zijn boek ‘Vorst ontdooit’ (blz. 77).

*Het reciteren van mizmoriem-psalmen kwam ter sprake. Beneden uw stand? Alleen voor de eenvoudigen van geest? Zoals sommigen denken.

U hoort een wel heel opmerkelijk ‘hemels’ antwoord. 172 jaar geleden gegeven door de derde Lubavitcher Rebbe, de Tsèmach Tsèdek. Wow!

*Het is dit joodse jaar een schrikkeljaar. Met twee maanden Adar.

Mi-sjè-nignas adar marbiem besimcha. Dat wil dit jaar dus zeggen dat wij de hemelse opdracht krijgen - maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid - de vreugde gedurende de twee maanden Adar te vergroten. 59-60 dagen! Save the dates!

Rabbijn Vorst wenst u en zichzelf daar veel succes mee. En hij wenst u

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

graag tot volgende week op www.chabad.nl/rabbijnvorstComments


bottom of page