top of page
  • Video

TEROEMA 5778

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK

Een logische vraag: waarom mochten de draagstangen van de Heilige Ark in de Tempel in Jeroesjalajiem niet worden verwijderd? Zij hadden immers geen functie meer. Of misschien wel?

Uw vraag wordt beantwoord. Veelbetekenend.

  • Elk jaar weer opnieuw in deze sidra verklaart G.d: ‘Ik zal in hen aanwezig zijn!’ Ook dit jaar weer opnieuw gevoelvol door rabbijn Vorst opgemerkt.

  • De maand Adar is intussen begonnen. Met de opdracht ‘marbiem besimcha – meer en meer vreugde in deze maand’ te brengen.

Maar vreugde, legt de Kabbalistische rabbijn Rabbi Jitschak Loerja - de Ari’zal - uit, moet er altijd, constant zijn. Juist dezer dagen wordt daarover uitgebreid in het boek Tanya gelernd en gedacht. U hoort daar meer over.

  • In het Sjachariet-Ochtendgebed zijn wij nu bij de offers gearriveerd. Korbanot-Offers, in deze tijd?

Ja, inderdaad. Maar dan in de betekenis van ‘korban-karov’: het dichter bij Hasjem komen. Uitleg volgt.

  • Al in de vrolijke Poeriem-stemming vertelt rabbijn Vorst u een door hem teruggevonden geschiedenis over het dragen van… een stropdas. Niet alleen grappig, maar vooral verbluffend, ongelooflijk. En toch werkelijk zo gebeurd.

Luisteren dus. Ook in verband met een duidelijke verwijzing naar de geschiedenis van Poeriem.

Aansluitend gewenst: S J A B B A T S J A L O M – een V R E D I G-V R O L I J K E S JA B B A T

Een vraag: is rabbijn Vorst met het oog op het bouwen van de Eiffeltoren wel of niet een Creationist?

Het antwoord vindt u op www.jodendom-online.nl en daarna Jodendom Online I Artikelen

S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Comments


bottom of page