top of page
  • Video

TEROEMA 5772

"Zij zullen voor Mij een heiligdom maken en Ik zal in hen wonen." Er staat niet "in hem" -- enkelvoud, d.w.z. in het heiligdom, maar er staat "in hen" - meervoud. Wat daarvan de betekenis is, wordt door rabbijn Vorst uitgelegd.

In dit kader gaat hij ook in op de betekenis van de spirituele Heilige Ark en de zevenarmige Menora, waarover in de sidra van aanstaande Sjabbat wordt gesproken. Stonden er lachspiegels in het heiligdom, de Tabernakel? Wel een toepasselijke vraag met betrekking tot een sidra die even vóór Poeriem wordt gelezen!

Uiteindelijk bouwde koning Sjelomo een nieuw heiligdom: het Beth Hamikdasj, de Tempel, op de Tempelberg.Comments


bottom of page