top of page
  • Video

TAZRIA METSORA 5773

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Vorige week sprak de parasja uitvoerig over dieren; nu pas komt de mens in beeld. Waarom nu pas? Rabbijn Vorst antwoordt citerend.


Ook Sforno, de Sefas Emes en de Ba'al Sjem Tov worden met prachtige gedachten geciteerd; over het verschijnsel Tsara'at in de twee sidrot van deze sjabbat.


De staat Israel bestaat komende week 65 jaar. Wat kunnen de cijfers 6 en 5, in deze volgorde, ons leren? En de cijfers 5 en 6?


Wij zijn ons brein, beweert prof. Dick Swaab in zijn bestseller. Binnen zijn vakgebied is deze hoogleraar inderdaad een hoog leraar. Maar er zijn gebeurtenissen, verschijnselen buiten zijn vakgebied die aangeven dat wij niet alléén ons brein zijn. Rabbijn Vorst vertelt.


Comments


bottom of page