top of page
  • Video

TAZRIA 5779

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


*Geen offerdienst meer momenteel. Vrijwillig vasten als alternatief wordt afgeraden. Wat blijft er dan over als middel toch weer dichter bij Hasjem te komen? U hoort een suggestie. Behorend bij de inhoud van de sidra van deze week.


*Het is deze Sjabbat de eerste dag van de maand Niesan. Niesan – nissiem – wonderen. Een verhelderend boek wordt u getoond. Geschreven door de bekende Israelische internist Dr. Shlomo Kapach. Met steekhoudende argumenten verklaart hij dat het - doorgaans als bewezen verklaarde - proces van de Evolutie van het Leven exact-wetenschappelijk onwaarschijnlijk is. Hoe oud de wereld is? Ook aan deze vraag wijdt Kapach verhelderend aandacht. Het boek is een aanrader voor de oprechte zoeker naar wetenschappelijk gefundeerde antwoorden. Hopelijk dat het in het Engels zal worden vertaald. In dit kader komt ook de vraag die rabbijn Vorst eens aan professor Paul Rosenblum z.l. – collega van Einstein z.l. – stelde, aan de orde. En uiteraard diens antwoord. (Rosenblum verzocht rabbijn Vorst de groeten zijnerzijds over te brengen aan de beroemde, in Utrecht wonende wiskundige Hans Freudenthal z.l. Dat heeft hij inderdaad gedaan.) Rabbijn Vorst verwijst – zonder zich in de verste verte met Dr. Kapach te willen vergelijken - naar zijn voor tieners en middelbare scholieren geschreven artikelen ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’. Op internet te vinden.


*In de derde Tora-rol van deze Sjabbat wordt over het systeem van het Joodse jaar gelezen – een maanjaar, rekenend houdend met de zon - en over de viering van het Pesach-feest.

コメント


bottom of page