top of page
  • Video

TAZRIA 5774

de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK


Waarom kwamen de dieren vorige week -- in de sidra Sjeminie - al in de picture en de mens pas nu in de sidra Tazriea? Eenzelfde vraag: Waarom werd de mens als laatste geschapen; pas na alle dieren? U hoort enkele antwoorden.


Al eens eerder werd de meest beroemde Sjier Hama'alot psalm, die wij op Sjabbat en andere bijzondere dagen voor het bensjen uitspreken, besproken. Deze keer schenkt rabbijn Vorst speciaal aandacht aan de twee laatste zinnen van deze psalm 126. U kunt er gegarandeerd vrolijk van worden.


De vrouw des huizes is nu bezig met de Grote Schoonmaak. De heer des huizes helpt vanzelfsprekend mee. Vooral door niet in de weg te lopen...


Maar nu serieus: waarom eigenlijk is Pesach zo een onvoorstelbaar bewerkeliike Jomtov? Algemener gesteld: waarom is het Jodendom zo een bewerkelijk 'doe -- doe' geloof? Een tekst in Tanya deze week geeft een antwoord.


Vissen zijn het sterrenbeeld van de maand(en) Adar. De uit Amstelveen afkomstige maar al jaren in Israel woonachtige Avraham Roos schreef ter gelegenheid van de maand Adar een prachtig artikel over vissen die zich 'verkleden'. Rabbijn Vorst vertelt er over. Zelf geeft deze rabbijn een verlaat Poeriem antwoord waarom een schol oranje stippen heeft.


U wordt een SJABBAT SJALOM en met het oog op de komende maand Nisan een CHODESJ TOV OEMEWORACH toegewenst!

コメント


bottom of page